Individuali erdvė (ESPS)
AVARINĖ TARNYBA
Tel. 04 – „TEO LT“ tinkle (nemokamai)
 
Tel. 1804 – „Bitės“ tinkle (nemokamai)
 
Tel. (8 5) 232 7715 –  iš visų tinklų (mokestis pagal patvirtintus tarifus)
 
Nemokama pasitikėjimo linija
šrifto dydis
 
AB „Lietuvos dujos" – Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius
 
AB „Lietuvos dujos“ atsakinga už dujų skirstymo infrastruktūrą, jos priežiūrą ir plėtrą, rūpinasi naujų dujų vartotojų pritraukimu ir prijungimu prie dujotiekių bei, esant poreikiui, užtikrina garantinį dujų tiekimą vartotojams. Bendrovė eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių. Jais gamtines dujas gauna daugiau kaip 560 tūkst. vartotojų. „Lietuvos dujos“ priklauso didžiausiai valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“.
2014 m. lapkričio 1 d. įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo nuostatas, kuriomis reikalaujama atskirti dujų sektoriaus veiklas, užbaigtas dujų skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimo procesas. AB „Lietuvos dujos" gamtinių dujų tiekimo veiklą perdavė naujai įsteigtai įmonei - UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Įmonė yra naujasis gamtinių dujų tiekėjas namams ir verslui.
Norėdami sudaryti dujų pirkimo-pardavimo sutartį, atsiskaityti už gautas dujas, prašom kreiptis į bendrovę „Lietuvos dujų tiekimas“. Kartu su perleista gamtinių dujų tiekimo veikla, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perėmė visas AB „Lietuvos dujos“ su klientais sudarytas su dujų tiekimu susijusias sutartis bei iš jų kylančias teises ir pareigas. Šios sutartys bus toliau tiesiogiai vykdomos, todėl naujų sutarčių ar jų pakeitimų pasirašinėti nereikės. Dujų tarifai ir atsiskaitymo tvarka už suvartotą dujų kiekį nesikeičia. Mokėjimai ir toliau turi būti vykdomi sutartyse numatyta tvarka ir terminais. Daugiau informacijos apie dujų tiekimo veiklą galite rasti interneto svetainėje www.ldtiekimas.lt. Informacija taip pat teikiama telefonu 1894.
 

 
 
Pranešimas spaudai
2014 m. gruodžio 15 d. AB „Lietuvos dujos“ plečia bendrovės valdomą dujų skirstomąjį tinklą
Lietuvos gamtinių dujų skirstomąjį tinklą prižiūrinti valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos dujos“ ne tik dairosi naujų plėtros vietų, kur būtų galima nutiesti naujus dujotiekius ir prijungti vartotojus, bet ir vykdydama Vyriausybės nutarimą, įsigyja bendro naudojimo dujotiekius, priklausančius kitiems savininkams. Siekiant gamtinių dujų skirstomojo tinklo efektyvaus panaudojimo, AB „Lietuvos dujos“ įsigijo maždaug dviejų kilometrų ilgio dujotiekį, kuriuo skirstomos dujos Jonavos miestui.
Pranešimas spaudai
2014 m. lapkričio 28 d. 2014 m. devynių mėnesių AB „Lietuvos dujos“ veiklos rezultatai
2014 m. lapkričio 1 d. įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo nuostatas, kuriomis reikalaujama atskirti dujų sektoriaus veiklas, užbaigtas dujų skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimo procesas. Nuo lapkričio 1 d. AB „Lietuvos dujos“ veikia kaip gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius ir yra atsakingas už dujų skirstymo infrastruktūrą, jos priežiūrą ir plėtrą, rūpinasi naujų dujų vartotojų pritraukimu ir prijungimu prie dujotiekių bei, esant poreikiui, užtikrina garantinį dujų tiekimą vartotojams. „Lietuvos dujos“ priklauso didžiausiai valstybės energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“.

„Užbaigę dujų sektoriaus pertvarkymą, šiuo metu verčiame naują valstybės valdomos įmonės „Lietuvos dujos“ veiklos lapą. Nuosekliai pereiname į kitą etapą, kuriame ieškosime efektyvių būdų, kaip didinti gamtinių dujų vartotojų skaičių ir sieksime geresnio esamos dujų skirstymo sistemos išnaudojimo“, – sako „Lietuvos dujos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Liudas Liutkevičius.
 
Pranešimas spaudai
2014 m. lapkričio 27 d. Patvirtinti mažesni prisijungimo prie dujų skirstymo sistemos įkainiai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė naujus AB „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų sistemų prijungimo įkainius, įsigaliosiančius nuo 2015 m. sausio 1 d.
Gyventojams, norintiems prisijungti prie gamtinių dujų skirstomųjų tinklų ir dujomis šildytis namus ar kitas patalpas, prijungimo įkainis už kiekvieną nutiestą dujotiekio metrą sumažėjo 5,40 Lt (nuo 55,77 Lt iki 50,37 Lt) (be PVM). Nežymiai – 0,11 Lt – mažėjo ir dujų prijungimo įkainis, nepriklausantis nuo atstumo. Jis sumažėjo nuo 719,36 Lt iki 719,25 Lt (be PVM). Buitiniams vartotojams, dujas naudosiantiems viryklėms, prijungimo įkainiai išliko nepakitę.
 
Pranešimas spaudai
2014 m. lapkričio 20 d. VKEKK patvirtino gamtinių dujų skirstymo kainas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainas, kurios bus taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. VKEKK, patikrinusi kainų projektą, nustatė, kad AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos apskaičiuotos pagal nustatytus reikalavimus, o apskaičiuota vidutinė skirstymo kaina neviršija VKEKK 2015 metams nustatytos skirstymo kainos viršutinės ribos – 25,80 litų už megavatvalandę (Lt/MWh).
Pranešimas spaudai
2014 m. lapkričio 4 d. Išrinkta nauja „Lietuvos dujų“ valdyba ir generalinis direktorius
 
Šiandien darbą pradeda nauja gamtinių dujų skirstymo bendrovės „Lietuvos dujos“, priklausančios „Lietuvos energijos“ grupei, valdyba bei naujas generalinis direktorius. Juo tapo iki šiol „Lietuvos energijos“ valdybos nariu bei gamybos ir paslaugų direktoriumi dirbęs Liudas Liutkevičius, kuris tuo pačiu eis ir „Lietuvos dujų“ valdybos pirmininko pareigas.
Pranešimas spaudai
2014 m. rugsėjo 8 d. Viktoras Valentukevičius traukiasi iš AB „Lietuvos dujos“ vadovo posto
 Nuo rugsėjo 8 d. Viktoras Valentukevičius pasitraukia iš gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo bendrovės AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pareigų, kurias užėmė nuo 2002 metų birželio mėn. Vykdant gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo veiklų atskyrimą tęsiama bendrovės valdymo pertvarka, iki spalio pabaigos bus išrinkta nauja valdyba ir bendrovės vadovas.
Pranešimas spaudai
2014 m. rugsėjo 3 d. Įvedant eurą „Lietuvos energijos“ grupės įmonės pasižadėjo laikytis geros verslo praktikos
 Visos įmonės, sudarančios valstybės valdomą energetikos grupę „Lietuvos energija“, prisijungė prie LR Ūkio ministerijos kuruojamo Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir taip pasižada, kad užtikrins sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą, aiškiai ir suprantamai nurodys kainas, neklaidins vartotojų ir nesinaudos valiutos keitimo kaip preteksto kelti kainų.