Individuali erdvė (ESPS)
AVARINĖ TARNYBA
Tel. 04 – „TEO LT“ tinkle (nemokamai)
 
Tel. 1804 – „Bitės“ tinkle (nemokamai)
 
Tel. (8 5) 232 7715 –  iš visų tinklų (mokestis pagal patvirtintus tarifus)
 
Nemokama pasitikėjimo linija
šrifto dydis
 
AB „Lietuvos dujos" – Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius
AB „Lietuvos dujos“ atsakinga už dujų skirstymo infrastruktūrą, jos priežiūrą ir plėtrą, rūpinasi naujų dujų vartotojų pritraukimu ir prijungimu prie dujotiekių bei, esant poreikiui, užtikrina garantinį dujų tiekimą vartotojams. Bendrovė eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių. Jais gamtines dujas gauna daugiau kaip 560 tūkst. vartotojų. „Lietuvos dujos“ priklauso didžiausiai valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“.
2014 m. lapkričio 1 d. įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo nuostatas, kuriomis reikalaujama atskirti dujų sektoriaus veiklas, užbaigtas dujų skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimo procesas. AB „Lietuvos dujos" gamtinių dujų tiekimo veiklą perdavė naujai įsteigtai įmonei - UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Įmonė yra naujasis gamtinių dujų tiekėjas namams ir verslui.
Norėdami sudaryti dujų pirkimo-pardavimo sutartį, atsiskaityti už gautas dujas, prašom kreiptis į bendrovę „Lietuvos dujų tiekimas“. Kartu su perleista gamtinių dujų tiekimo veikla, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perėmė visas AB „Lietuvos dujos“ su klientais sudarytas su dujų tiekimu susijusias sutartis bei iš jų kylančias teises ir pareigas. Šios sutartys bus toliau tiesiogiai vykdomos, todėl naujų sutarčių ar jų pakeitimų pasirašinėti nereikės. Dujų tarifai ir atsiskaitymo tvarka už suvartotą dujų kiekį nesikeičia. Mokėjimai ir toliau turi būti vykdomi sutartyse numatyta tvarka ir terminais. Daugiau informacijos apie dujų tiekimo veiklą galite rasti interneto svetainėje www.ldtiekimas.lt. Informacija taip pat teikiama telefonu 1894.
 

 
 
Pranešimas spaudai
2015 m. kovo 4 d. „Lietuvos dujos“ aukcionų ir konkursų būdu parduoda turtą
Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius „Lietuvos dujos“, įgyvendindamas organizacinius pokyčius, aukcionų ir konkursų būdu parduoda įmonės veiklos poreikių nebeatitinkantį turtą.
Pranešimas spaudai
2015 m. kovo 3 d. Braižomi elektros ir dujų skirstymo bendrovių pertvarkos kontūrai
Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ planuoja sujungti elektros ir dujų skirstomuosius tinklus valdančias bendroves – LESTO ir „Lietuvos dujos“. Šių įmonių sinergija leistų padidinti grupės efektyvumą, mažinti veiklos sąnaudas ir kurti kuo daugiau papildomų naudų elektros ir gamtinių dujų vartotojams.
 
Pranešimas spaudai
2015 m. vasario 27 d. Išgryninta ir efektyvesnė veikla „Lietuvos dujoms“ 2014 m. leido pasiekti geresnių rezultatų
Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatoriaus AB „Lietuvos dujos“ tęsiamos dujų skirstymo veiklos 2014 m. dvylikos mėnesių pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 16 proc. ir sudarė 188,2 mln. Lt (54,5 mln. Eur) (2013 m. atitinkamai – 161,9 mln. Lt (46,9 mln. Eur)). Pajamų augimą nulėmė padidėjusios skirstymo paslaugų kainos, nustatytos prasidėjus 2014–2018 m. kainų reguliavimo periodui.
Pranešimas spaudai
2015 m. vasario 9 d. Naujuoju „Lietuvos dujų“ valdybos nariu išrinktas Dalius Svetulevičius
2015 m. vasario 9 d. „Lietuvos dujų“ stebėtojų taryba iki įmonės valdybos kadencijos pabaigos išrinko naują valdybos narį. Juo tapo Dalius Svetulevičius, iki šiol dirbęs „Lietuvos dujų“ Operatyvinio valdymo departamento vadovu. Valdybos narys Dalius Svetulevičius taip pat eis įmonės Dujų tinklo tarnybos direktoriaus pareigas.
 
 
 
 
Pranešimas spaudai
2015 m. sausio 30 d. „Lietuvos dujų“ valdybos narys Tomas Šidlauskas palieka bendrovę
Sausio 30 d. atsistatydino gamtinių dujų skirstomąjį tinklą prižiūrinčios valstybės valdomos bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybos narys ir Dujų tinklo tarnybos direktorius Tomas Šidlauskas. Šias pareigas jis ėjo nuo 2014 m. lapkričio 3 d.
  
Nuo 2015 m. sausio 31 d. bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybą sudarys valdybos pirmininkas Liudas Liutkevičius, valdybos nariai – Nemunas Biknius, Giedrė Glinskienė ir Valentina Birulienė.
 
Pranešimas spaudai
2015 m. sausio 21 d. Naujas skirstomasis dujotiekis šiauliečiams užtikrins saugų ir nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą
Lietuvos gamtinių dujų skirstomąjį tinklą prižiūrinti valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos dujos“ investuoja į Šiaulių skirstomojo dujotiekio patikimumo didinimą. Per 2015 metus bendrovė sužiedins Šiaulių miesto dujų skirstymo sistemą, pastatydama naują 3,6 kilometro ilgio skirstomąjį dujotiekį Šiauliai–Kairiai. Ši investicija padės užtikrinti patikimą dujų skirstymą Šiaulių miesto pietinėje ir rytinėje dalyje bei priemiesčiuose įsikūrusiems gyventojams ir įmonėms.
 
Pranešimas spaudai
2015 m. sausio 6 d. Palaikykite „Lietuvos energijos“ grupę Europos verslo apdovanojimuose
Europos verslo apdovanojimai (European Business Awards) pasiekė finalinį atrankos etapą. Jame bus atrinktos labiausiai Europos visuomenės palaikomos bendrovės. Už jas kviečiami balsuoti visų Europos šalių gyventojai. 2014 m. Europos Verslo apdovanojimų programoje pakviesta atstovauti ir Lietuvos valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“. Kviečiame palaikyti bendrovę ir pateikti savo balsą internetinėje svetainėje www.businessawardseurope.com.