Individuali erdvė (ESPS)
AVARINĖ TARNYBA
Tel. 04 – „TEO LT“ tinkle (nemokamai)
 
Tel. 1804 – „Bitės“ tinkle (nemokamai)
 
Tel. (8 5) 232 7715 –  iš visų tinklų (mokestis pagal patvirtintus tarifus)
 
Nemokama pasitikėjimo linija
šrifto dydis
 
AB „Lietuvos dujos" – Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius
AB „Lietuvos dujos“ atsakinga už dujų skirstymo infrastruktūrą, jos priežiūrą ir plėtrą, rūpinasi naujų dujų vartotojų pritraukimu ir prijungimu prie dujotiekių bei, esant poreikiui, užtikrina garantinį dujų tiekimą vartotojams. Bendrovė eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių. Jais gamtines dujas gauna daugiau kaip 560 tūkst. vartotojų. „Lietuvos dujos“ priklauso didžiausiai valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“.
2014 m. lapkričio 1 d. įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo nuostatas, kuriomis reikalaujama atskirti dujų sektoriaus veiklas, užbaigtas dujų skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimo procesas. AB „Lietuvos dujos" gamtinių dujų tiekimo veiklą perdavė naujai įsteigtai įmonei - UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Įmonė yra naujasis gamtinių dujų tiekėjas namams ir verslui.
Norėdami sudaryti dujų pirkimo-pardavimo sutartį, atsiskaityti už gautas dujas, prašom kreiptis į bendrovę „Lietuvos dujų tiekimas“. Kartu su perleista gamtinių dujų tiekimo veikla, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perėmė visas AB „Lietuvos dujos“ su klientais sudarytas su dujų tiekimu susijusias sutartis bei iš jų kylančias teises ir pareigas. Šios sutartys bus toliau tiesiogiai vykdomos, todėl naujų sutarčių ar jų pakeitimų pasirašinėti nereikės. Dujų tarifai ir atsiskaitymo tvarka už suvartotą dujų kiekį nesikeičia. Mokėjimai ir toliau turi būti vykdomi sutartyse numatyta tvarka ir terminais. Daugiau informacijos apie dujų tiekimo veiklą galite rasti interneto svetainėje www.ldtiekimas.lt. Informacija taip pat teikiama telefonu 1894.
 

 
 
Pranešimas spaudai
2015 m. sausio 21 d. Naujas skirstomasis dujotiekis šiauliečiams užtikrins saugų ir nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą
Lietuvos gamtinių dujų skirstomąjį tinklą prižiūrinti valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos dujos“ investuoja į Šiaulių skirstomojo dujotiekio patikimumo didinimą. Per 2015 metus bendrovė sužiedins Šiaulių miesto dujų skirstymo sistemą, pastatydama naują 3,6 kilometro ilgio skirstomąjį dujotiekį Šiauliai–Kairiai. Ši investicija padės užtikrinti patikimą dujų skirstymą Šiaulių miesto pietinėje ir rytinėje dalyje bei priemiesčiuose įsikūrusiems gyventojams ir įmonėms.
 
Pranešimas spaudai
2015 m. sausio 6 d. Palaikykite „Lietuvos energijos“ grupę Europos verslo apdovanojimuose
Europos verslo apdovanojimai (European Business Awards) pasiekė finalinį atrankos etapą. Jame bus atrinktos labiausiai Europos visuomenės palaikomos bendrovės. Už jas kviečiami balsuoti visų Europos šalių gyventojai. 2014 m. Europos Verslo apdovanojimų programoje pakviesta atstovauti ir Lietuvos valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“. Kviečiame palaikyti bendrovę ir pateikti savo balsą internetinėje svetainėje www.businessawardseurope.com.
 
Pranešimas spaudai
2014 m. gruodžio 31 d. Laiku išvalyti dūmtraukiai ir vėdinamos patalpos leis išvengti smalkių pavojaus
Įsibėgėjus šildymo sezonui Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius „Lietuvos dujos“ ragina dujų vartotojus atkreipti dėmesį į saugų dujų naudojimą ir pasitikrinti gamtinių dujų sistemas bei dujinius prietaisus. Gamtinės dujos yra patogi ir viena švariausių kuro rūšių, tačiau neteisingai naudojant dujų įrenginius, gali kilti apsinuodijimo smalkėmis pavojus.
Pranešimas spaudai
2014 m. gruodžio 31 d. Skelbiami dujų šilumingumo duomenys leis įvertinti tikslų energijos suvartojimą
Nuo 2015 m. sausio 1 d. gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius „Lietuvos dujos“ kasdien skelbs į tinklą patiektų dujų šilumingumo duomenis. Dujų vartotojai galės pasitikrinti, kiek buvo suvartota energijos, pagamintos iš tam tikro dujų kiekio. Kiekvieną darbo dieną iki 11 val. atnaujinamus dujų šilumingumo duomenis bus galima rasti įmonės interneto svetainėje, dujų šilumingumo skiltyje.
Pranešimas spaudai
2014 m. gruodžio 15 d. AB „Lietuvos dujos“ plečia bendrovės valdomą dujų skirstomąjį tinklą
Lietuvos gamtinių dujų skirstomąjį tinklą prižiūrinti valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos dujos“ ne tik dairosi naujų plėtros vietų, kur būtų galima nutiesti naujus dujotiekius ir prijungti vartotojus, bet ir vykdydama Vyriausybės nutarimą, įsigyja bendro naudojimo dujotiekius, priklausančius kitiems savininkams. Siekiant gamtinių dujų skirstomojo tinklo efektyvaus panaudojimo, AB „Lietuvos dujos“ įsigijo maždaug dviejų kilometrų ilgio dujotiekį, kuriuo skirstomos dujos Jonavos miestui.
Pranešimas spaudai
2014 m. lapkričio 28 d. 2014 m. devynių mėnesių AB „Lietuvos dujos“ veiklos rezultatai
2014 m. lapkričio 1 d. įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo nuostatas, kuriomis reikalaujama atskirti dujų sektoriaus veiklas, užbaigtas dujų skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimo procesas. Nuo lapkričio 1 d. AB „Lietuvos dujos“ veikia kaip gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius ir yra atsakingas už dujų skirstymo infrastruktūrą, jos priežiūrą ir plėtrą, rūpinasi naujų dujų vartotojų pritraukimu ir prijungimu prie dujotiekių bei, esant poreikiui, užtikrina garantinį dujų tiekimą vartotojams. „Lietuvos dujos“ priklauso didžiausiai valstybės energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“.

„Užbaigę dujų sektoriaus pertvarkymą, šiuo metu verčiame naują valstybės valdomos įmonės „Lietuvos dujos“ veiklos lapą. Nuosekliai pereiname į kitą etapą, kuriame ieškosime efektyvių būdų, kaip didinti gamtinių dujų vartotojų skaičių ir sieksime geresnio esamos dujų skirstymo sistemos išnaudojimo“, – sako „Lietuvos dujos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Liudas Liutkevičius.
 
Pranešimas spaudai
2014 m. lapkričio 27 d. Patvirtinti mažesni prisijungimo prie dujų skirstymo sistemos įkainiai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė naujus AB „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų sistemų prijungimo įkainius, įsigaliosiančius nuo 2015 m. sausio 1 d.
Gyventojams, norintiems prisijungti prie gamtinių dujų skirstomųjų tinklų ir dujomis šildytis namus ar kitas patalpas, prijungimo įkainis už kiekvieną nutiestą dujotiekio metrą sumažėjo 5,40 Lt (nuo 55,77 Lt iki 50,37 Lt) (be PVM). Nežymiai – 0,11 Lt – mažėjo ir dujų prijungimo įkainis, nepriklausantis nuo atstumo. Jis sumažėjo nuo 719,36 Lt iki 719,25 Lt (be PVM). Buitiniams vartotojams, dujas naudosiantiems viryklėms, prijungimo įkainiai išliko nepakitę.